Производство по несъстоятелност»Списък на синдиците»Търсене на синдици
 Разширено търсене
 
Име  
Специалност
Област на професионален опит
Заповед за включване
 

 Азбучно търсене
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Вноски за професионална квалификация
На основание чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон и във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27.06.2005г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, всички включени в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици, трябва да заплатят годишната си вноска за 2010г., която е 480 лв. /в размер на две минимални работни заплати за страната/ и да представят в Министерството но правосъдието копие от платежния дакумент.
Сума за внасяне: 480 лв.
Банкова сметка
БанкаБНБ - Централно управление
BICBNBGBGSD
IBANBG09BNBG96613000173701
Програма за обучение за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013
Достъп до системата
Потребителско име
Парола