Приложение към Заповед ЛС-04-548/28.03.2013, РД-16-547/08.04.2013
   
ПРОГРАМА
   
НА
   
ТЕМАТИЧНИТЕ КУРСОВЕ И ДОПЪЛНИТЕ ФОРМИ
ЗА OБУЧЕНИЕ НА СИНДИЦИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013 - 31.12.2013 г.
NoВид на обучениетоТемаЛекториВреме на провежданеПродължителностМясто на провежданеБрой участници
1Дискусионна среща"Синдици споделят практическия си опит" от 09.10.2013 до 10.10.20136 астрономически часа
/начало на срещата - 14.00 часа на 09.10.13г., край на срещата - 12.30 часа на 10.10.13г./
зала на Хотел Марица, гр. Пловдив 4003, бул. "Цар Борис III Обединител" № 4250
2Дискусионна среща"Синдици споделят практическия си опит" от 10.10.2013 до 11.10.20136 астрономически часа
/начало на срещата - 14.00 часа на 10.10.13г., край на срещата - 12.30 часа на 11.10.13г./
зала на Хотел Марица, гр. Пловдив 4003, бул. "Цар Борис III Обединител" № 4250
3Тематичен курс"Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства" от 23.10.2013 до 24.10.20136 астрономически часа
/начало на срещата - 14.00 часа на 23.10.13г., край на срещата - 12.30 часа на 24.10.13г./
зала на Сентрал Парк Хотел, гр. София, бул. "Витоша" № 10670
4Тематичен курс"Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства" от 24.10.2013 до 25.10.20136 астрономически часа
/начало на срещата - 14.00 часа на 24.10.13ч., край на срещата - 12.30 часа на 25.10.2013г./
зала на Сентрал Парк Хотел, гр. София, бул. "Витоша" № 10670
5Книжно издание"Актуални въпроси на производството по несъстоятелност", ИК "Труд и право"    200
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Писмени заявки за участие в обучението се подават до министъра на правосъдието или упълномощено от него лице в месечен срок от получаване на съобщение за програмата
2. В обучението могат да участват всички лица, включени в списъка на лицата, които могат да бъдат назначени за синдици, одобрен със Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ бр. 16 от 2006 г.), Заповед № ЛС-04-462 от 2007 г. (ДВ бр. 52 от 2007 г.), Заповед № ЛС-04-20 от 2007 г. (ДВ бр. 33 от 2007 г.).
3. Записването се извършва по реда на постъпване на заявките. Предимство имат лицата, които не са участвали в друго обучение, организирано от МП и МИЕ през годината.
4. Промени в програмата за обучение и в състава на лекторите могат да бъдат внасяни при изрично уведомяване на записалите се участници